کد تخفیف ماکسیم : با وارد کردن کد تخفیف ۱۰هزار تومان اعتبار اولیه دریافت کرده و به ازای هر سفر %۳۰ از اعتبار خود پررداخت کنید. برای دریافت اپلیکیشن ماکسیم بر روی “خرید کنید” کلیک نمایید