کد تخفیف بیمه بازار : با وارد شدن از طریق لینک زیر میتوانید از 60 هزار تومان مخصوص خرید بیمه ثالث سرمد در سامانه خرید بیمه، مقایسه و مشاوره بیمه بازار بهره ببرید . برای مشاهده و خرید بر روی “خرید کنید” کلیک نمایید.