باسلام

باسلام بستری است برای شکوفایی استعدادهایمان در بازار. فرصتی برای به دست آوردن و رونق کسبوکار
دلخواهمان. باسلام در نگاه اول بستر اینترنتی خرید مستقیم از تولیدکننده است. اما فقط این نیست!
میتوانید در آنجا با تولیدکنندگان خیلی دوستانه گپ بزنید و با دیگر خریداران از تجربههایتان بگویید. اگر
هوس تخفیف از باسلام کردید، کافی است یک پیام به غرفهدار بدهید و برای قیمت مناسبتر با او چانه بزنید.
پرداخت امن در باسلام خیال شما را از پرداخت و تضمین کیفیت راحت میکند .
تولیدکنندگان میتوانند در باسلام غرفه رایگان بسازند و از محصولاتشان بگویند و آن را به خریداران عرضه
کنند. در این بازار آنلاین محصولات خوراکی خانگی، صنایع دستی و بسیاری دیگر از فرآوردهها پیش چشم
شماست. فرصت خرید با تخفیف از باسلام را از دست ندهید

    به باسلام امتیاز دهید

    0

    چت در واتساپ تاپ کوپن
    شروع چت