هلسا

کاربر میتواند با استفاده از اپلیکیشن هلسا اقلام مورد نظر خود جهت شستشو و اتو را انتخاب کند، سپس خشکشویی هاي اطراف
خود را ببیند و با مقایسه کیفیت و امتیازي که مردم به خشکشویی داده اند مناسب ترین آن ها را انتخاب کند. خشکشویی مورد نظر
در زمان درخواستی کاربر البسه را درب منزل تحویل میگیرد و پس از انجام خدمات در زمان تعیین شده توسط کاربر آن ها را تحویل
می دهد.

    به هلسا امتیاز دهید

    0

    چت در واتساپ تاپ کوپن
    شروع چت