دوتست

دوتست

تیم دوتست با شناسایی نیاز های فضای مجازی برای برگزاری هرچه بهتر ازمون های آنلاین از یک سو ؛ و تمرکز بر ارائه خدمات مناسب برای تمام مخاطبین و علاقه مندان به شرکت در ازمون های مختلف که برای حضور در آزمون ها هم نیازمند صرف هزینه و زمان و بعضا مسافت های طولانی هستند، از سوی دیگر دست به کار شده و دوتست را برای جلب رضایت مخاطبان ارائه نموده است. محصول حاضر نتیجه بررسی نیاز ها و راه حل های مختلف در فضای متناسب با زیرساخت های کشور عزیزمان ایران بوده که البته قابلیت ارائه خدمات به کلیه فارسی زبانان و علاقه مندان در تمام نقاط دنیا می باشد.

    به دوتست امتیاز دهید

    چت در واتساپ تاپ کوپن
    شروع چت