کد تخفیف بیمه بازار : برای اولین خرید از بیمه بازار با استفاده از این کد از 170 هزار تومان تخفیف بهره مند شوید. برای خرید ارزان تر بیمه بدنه و شخص ثالث از بیمه بازار از طریق لینک “خرید کنید” وارد شوید. کد معرفی شده برای خرید بالای 1 میلیون تومان فعال است.