کد تخفیف بیمه بازار : خسارت ناشی از برخورد دو خودرو با یکدیگر و همچنین خسارت وارد شده بر خودرو بر اثر برخورد با هر جسم ثابت و متحرک دیگر و آتش‌سوزی، برخورد صاعقه، انفجار، سقوط یا واژگونی خودرو و … از بیمه بدنه ماشینت بگیر.