کد تخفیف اتاقک : با استفاده از این کد تخفیف می توانید در هنگام رزرو ویلا و کلبه از اتاقک ، از 400 هزار تومان تخفیف تا بهره مند شوید .لازم به ذکر است که حداقل مبلغ رزرو برای استفاده از این کد ، 6 میلیون تومان می باشد . این کد برای تمامی اقامتگاه های سایت اتاقک از جمله انی ، پرایم ، شبانه ، لحظه اخری و اقامتگاه های ترکیه قابلبات استفاده است .