مهاجرت به ترکیه

صفر تا صد مهاجرت به ترکیه و دریافت کارت اقامت (هزینه، مزایا و معایب)

با توجه به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های موجود در ترکیه، افراد زیادی خواهان مهاجرت به ترکیه هستند. دولت ترکیه مزایای بسیاری را برای مهاجران در سطح اجتماعی و اقتصادی فراهم آورده است که به نوعی ادامه مطلب