کد تخفیف ازکی : کد تخفیف 15 درصدی ویژه بیمه آتش سوزی ازکی را دریافت نمایید و برای خرید بیمه آتش سوزی منزل و محل کار با امکان پرداخت خسارت مالی تا سقف قیمت تعیین شده از طریق لینک خرید وارد شوید. تعیین قیمت براساس نوع ملک و سازه، متراژ و ارزش لوازم می باشد.