کد تخفیف رایتل : با شماره گیری این کد، بسته اینترنت رایگان جبرانی رایتل را فعال نمایید. 100% رایگان برای جبران اختلالات پیش آمده در شبکه با شماره گیری ستاره 227 مربع بسته یک گیگ اینترنت یکروزه رایتل را دریافت نمایید.