کد تخفیف رایتل : دریافت 3 گیگ اینترنت یک روزه با ثبت کد ارغوان رایتل. این کد برای دریافت بسته 3 گیگ اینترنت یک روزه به ارزش 9500 تومان و برای همه کاربران فعال است. جهت فعالسازی وارد وبسایت رایتل شده، محصولات » سایر » کد ارغوان و سپس روی خرید بسته بزنید، شماره موبایل خود و کد هدیه را در مراحل بعدی باید وارد نمایید.