کد تخفیف رایتل : در جشنواره قربان تا غدیر رایتل بسته‌های تخفیفی ویژه را از طریق اپلیکیشن رایتل من و #225* دریافت کنید. قیمت بسته پیشنهادی نسبت به روزهای عادی تا 40% کاهش قیمت دارند. برای مشاهده جزئیات از طریق لینک خرید وارد شوید.