کد تخفیف ازکی : با ثبت این کد تخفیف در اولین خرید، بیمه بدنه را تا ۴۰۰ هزار تومان تخفیف، بیمه شخص ثالث را تا ۳۵۰ هزار تومان تخفیف از ازکی خرید کنید. ویژه خرید اول بیمه ازکی در سایت ازکی مبلغ فوق را به عنوان تخفیف واقعی دریافت نمایید. بیشترین تخفیف بیمه ازکی را از دست ندهید! برای خرید کد را کپی و سپس با لمس “خرید کنید” وارد سایت شوید.