کد تخفیف آسان آزمایش : اگر حس میکنید خدایی نکرده مبتلا به کرونا شدید قطعا تا آزمایشگاه رفتنتون هم برای خودتون خطر داره هم برای دیگران. اگرم سفری در پیش دارید و وقت برای صف های طولانی آزمایشگاه ها ندارید، آسان آزمایش همه این مشکلات رو براتون حل کرده. البته آزمایش کرونا تنها خدمت این آزمایشگاه نیست.