کد تخفیف آپ : کد تخفیف 30 هزار تومانی ویژه پیش فروش نوروزی بلیت قطار آپ را دریافت نمایید و برای تهیه بلیت قطار مسافرت نوروزی از راه آهن اکثر شهرها با تخفیف 10 درصدی تا سقف 30 هزار تومان از طریق لینک خرید وارد شوید.