کد تخفیف آپ : با ثبت کد تخفیف 25 هزار تومانی خرید بلیط اتوبوس اپلیکیشن آپ برای خرید بلیط اتوبوس بین شهری با امکان تهیه بلیت اتوبوس VIP، مانیتور دار، اسکانیا و .. با تعیین مبدا و مقصد از تعاونی های مختلف از طریق لینک خرید وارد شوید. دو کد تخفیف BDIS و BB25 یکی 25 هزار و دیگری 15 هزار تومان تخفیف دارد.