کد تخفیف همراه اول : برای دریافت مکالمه درون شبکه رایگان همراه اول ویژه سیستان و بلوچستان تا پایان امشب کد ستاره 10 ستاره 4 ستاره 2 مربع را شماره گیری نمایید. قابل استفاده برای همه شهرها و روستاهای زیر مجموعه این استان می باشد.