کد تخفیف همراه اول : مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول به مناسبت دهه کرامت برای فعال کردن بسته ترکیبی مکالمه و اینترنت 10 روزه با تخفیف ویژه، با شماره گیری کد #67*100* از طریق لینک خرید وارد شوید. در طول اجرای این کمپین تا چندین مرتبه قابل تمدید می باشد.