درباره ی این کد: شرح این کد که واضحه ولی بذار پزشکت رو بهت معرفی کنم. یه سایتی که توی اون میتونی با پزشکای متخصص تماس صوتی یا حتی تصویری داشته باشی. ضمنا دستت بازه که هر پزشکی رو میخوای انتخاب کنی چون بیش از 3600 پزشک با بیش از 180 هزار مشاوره ی موفق منتظرن تا در خدمتت باشن. تنت سلامت.