درباره ی این کد: اگر میخوای قشنگ ترین لحظه های زندگیتو ثبت کنی، کادرو این کار رو توی منزل برات انجام میده. عکاسی خانوادگی، اداری و تجاری، مراسم، تبلیغاتی و… رو به کادرو بسپر.