کد تخفیف فیلم نت : با ثبت این کد تخفیف، اشتراک 7 روزه رایگان فیلم نت را هدیه بگیر. این کد برای افرادی که قبلا اشتراک مجانی گرفته اند نیز فعال است. پس از عضویت با شماره موبایل، کد را وارد نموده و تا یک هفته می‌تونید از محتوای سامانه استفاده نمایید. این کد هدیه غیراول برای هر کاربر فقط یک مرتبه فعال است.