کد تخفیف فیلم نت : برای دریافت اشتراک یک ماهه رایگان فیلم نت از افق کوروش از طریق لینک خرید وارد شوید. از 20 آبان تا 4 آذر ماه، با هر خرید از افق کوروش یک کد هدیه اشتراک یک ماهه فیلم‌نت دریافت می‌کنید. کدهدیه به صورت یک وچر در ابتدای فاکتور چاپ می‌گردد که می بایست حتما تحویل شما داده شود. هر شماره موبایل فقط یک بار امکان استفاده از کدهدیه اشتراک یک ماهه فیلم‌نت را دارد.