کد تخفیف بانی مد : اگر برای اولین بار می خواهید از سایت بانی مد خرید کنید ، کافی است از این کد استفاده کنید و تا 200 هزار تومان برای سبد خرید 1 میلیون تومانی ،از تخفیف بهره مند شوید .

لازم به ذکر است که این کد تخفیف بر روی هزینه ارسال اعمال نخواهد شد .