کد تخفیف همراه اول : برای دریافت امکان مکالمه رایگان مشترکین سیستان و بلوچستان همراه اول تا پایان امروز کد ستاره 10 ستاره 4 ستاره 2 مربع را شماره گیری کنید. قابل استفاده برای همه شهرها و روستاهای زیر مجموعه این استان.