معرفی الوپیک: قدیمی ترین سامانه ی حمل و نقل بار در ایران. از خدمات ویژه ی این مجموعه می توان به الووانت نیز اشاره کرد که با این سرویس حمل بار های حجیم دیگر غیر ممکن نیست.