کد تخفیف الوپیک : با ثبت این کد تخفیف در الو پیک برای درخواست الوتاکسی از این اپلیکیشن از 7 هزار تومان تخفیف بهره مند شوید. این کد تخفیف تا 5 مرتبه برای هر اکانت قابل استفاده هست.