کد تخفیف دانشجویار : با ثبت این کد، آموزش دروس دانشگاهی را با تخفیف 65 درصدی از دانشجویار دریافت نمایید. این کد برای دوره جامع آموزش سخت افزار کامپیوتر بصورت رایگان✅، دوره آموزش ++C با پروژه مدیریت سیستم بانک، دوره آموزش پایگاه داده (کارشناسی‌ و ارشد)، و سایر دروس در وبسایت دانشجویار با تخفیف 65 درصد معتبر است.