کد تخفیف دانشجویار : با ثبت این کد، آموزش ui ux دوره جامع یکساله از صفر تا استخدام را با تخفیف 65 درصدی از دانشجویار دریافت نمایید. این کد برای آموزش ui ux دوره جامع یکساله شامل آموزش عمیق و کاربردی راجع به تمام موضوعات مهم طراحی و رابط کاربری در وبسایت دانشجویار با تخفیف 65 درصد معتبر است.