کد تخفیف ایران سرور : هم هاست مطئمن از یه شرکت خوش نام بخر و هم از تخفیف 25 درصدی استفاده کن. با این کد تخفیف میتونی 25 درصد تخفیف برای تمدید هاست وردپرسی ایران سرور استفاده کنی.