کد تخفیف صفرویک : کد تخفیف اینترنت پرسرعت و واقعی صفرویک (ارائه‌دهنده انواع اینترنت پرسرعت ثابت و همراه) را دریافت کنید و پس از انتخاب و تکمیل فرم ثبت نام یکی از سرویس‌های 3 ماهه، 6 ماهه و 12 ماهه اینترنت پرسرعت برای خطوط ثابت، از این کد استفاده کرده و 200 هزار تومان تخفیف هنگام پرداخت هزینه دریافت نمایید. توجه کنید که پس از ثبت نام اولیه و امکان‌سنجی سفارش شما، مراحل بعدی خرید در وبسایت فعال شده و امکان وارد کردن کد تخفیف وجود خواهد داشت.