کد تخفیف آکادمی تکانش : میخوای یوتیوبر بشی و آموزش های سطحی خسته ات کرده؟

آکادمی تکانش اقدام به برگزاری دوره یوتیوبری کرده تا هر آنچه که لازم داری توی یوتیوب فعالیتت رو شروع کنی رو یاد بگیری.

یه تخفیف 20 درصدی هم تاپ کوپن برای شرکت تو این دوره برات در نظر گرفته تا هزینه شروع کارت به عنوان یوتیوبر کمتر باشه.