کد تخفیف آکادمی تکانش : اینکه شما محصولات گرافیکی و عکاسی داشته باشی یه بحثه و اینکه بتونی ازش کسب درآمد داشته باشی موضوع جدایی هست.

آکادمی تکانش با برگزاری دوره فروش محصولات گرافیکی و عکاسی بهت کمک میکنه که از این راه درآمد هم داشته باشی.

کد تخفیف 20 درصدی رو برای شرکت تو این دوره ارزشمند برات قرار دادیم تا استفاده کنی و لذت ببری.