کد تخفیف زز زاگرس : با ثبت این کد تخفیف 40 هزار تومان بیشتر تخفیف بگیرید. تمام کاربران می توانند از این کد تخفیف استفاده کنند. برای سفارش های بالای 250 هزار تومان اعمال می شود.