کد تخفیف اسنپ اکسپرس : در طرح تخفیف اسنپ اکسپرس برای راحتی مادر و آسایش کودک تا 40 درصد تخفیف برای کالاهای مورد نیاز بهره مند شوید. برای استفاده از این تخفیف ها نیازی به وارد کردن کد تخفیف نیست.