کد تخفیف بازرگام : با این کد تخفیف از 10 درصد تخفیف برای خرید یک شانه تخم مرغ از بازرگام تهران استفاده کنید. این تخفیف فقط برای مشتریان بازرگام تهران قابل استفاده هست.