کد تخفیف اسنپ باکس : کد تخفیف 40 درصدی ویژه ارسال اشتراکی 3 بار مصرف اسنپ باکس را دریافت نمایید و برای استفاده از سرویس ارسال اشتراکی اسنپ باکس تا سقف 50 هزار تومان تخفیف از طریق لینک خرید وارد شوید. با امکان انتخاب سفرهای چند مقصدی.