معرفی اسنپ: اسنپ بی شک بزرگترین تاکسی اینترنتی در ایران هست. البته تاکسی بخشی از خدمات غولی به نام اسنپه و این شرکت هر خدمتی که فکر کنید ارائه میده. برای استفاده از کد بالا هم باید وارد بخش “پزشک و مشاور” در اپلیکیشن اسنپ بشید و از کد استفاده کنید. ضمنا این کد برای شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و ارومیه هست.