درباره ی این کد: شاپ مارکت خدمات یکپارچه‌ی پرداخت، خرده فروشی و تجارت الکترونیک در نقطه‌ی سرویس، مبتنی بر ابزارهای هوشمند و رایانش ابری معرفی شده‌است و با ایجاد یک زیرساخت برای متمرکزسازی خدمات ذی‌نفعان در زیست بوم هدف، ارائه‌ی خدمات ارزش افزوده را تسهیل می‌نماید.