درباره ی این کد: با شاپ مارکت حسابی به خودت برس. کلی خوردنی های خوشمزه آماده ی یه دونه کلیکتن. پس از دست نده این فرصتو. البته مواظب وزنتم باش. چون شاپ مارکت بدجوری غذاها و چیزای خوشمزه داره. دسته بندیاشم ایناست: محصولات سوپر مارکتی، معرفی انواع نانوایی ها،فست فود ها، بستنی فروشی ها، میوه فروشی، جگرکی، طباخی، عطاری ها، کافه ها و…