این مجموعه کتاب، در دو سطح متوسطه و پیشرفته جهت تقویت لغات زبان انگلیسی طراحی شده است و مناسب زبان آموزان سطح اینترمدیت، UI و ادونسد است. کتاب اول این مجموعه لغاتی باکاربرد عمومی و مناسب مکالمات روزمره را آموزش میدهد و کتاب دوم این مجموعه برای یادگیری لغاتی که برای موفقیت آکادمیک لازمست، پیشنهاد میشود. برای ثبت سفارش بر روی “خرید کنید”کلیک نمایید.