کد تخفیف تپسی : برای دریافت کد تخفیف تا 300 هزار تومانی تپسی از دیجی کلاب از طریق لینک خرید وارد شوید. برای سفر بار اول تا 20 هزار تومان معادل 5 امتیاز، برای پیک ارسال فوری 50% تا سقف پنجاه هزار تومان، برای مسافرت به شهر دیگر 20% تا سقف 300 تومان، بن 2 بار مصرف به ارزش هر مرتبه 6 هزار تومان 20 امتیاز دریافت می کنید. به ازای مصرف امتیازات خود امکان گرفتن این کوپن ها را خواهید داشت.