کد تخفیف تپسی : کد تخفیف 25 هزار تومانی تپسی در اولین سفر درون شهری با امکان استفاده در تمامی شهرهای منتخب کشور فعال می باشد. برای ثبت این کد تخفیف معادل 25 هزار تومان شارژ رایگان کیف پول از طریق لینک خرید وارد شوید.