کد تخفیف بانی مد : در بازی کهکشان میلیاردی بانی مد با جوایز ویژه 10 میلیون تومان تا 200 هزار تومان اعتبار خرید و 20 درصد تا 10 درصد تخفیف بیشتر خرید از بانی مد شرکت کنید. در ابتدا 5 شانس برای هر کاربر وجود دارد و 12 سیاره شانس، با هر بار انداختن سکه اگر شیر بیاید به سیاره بالاتر می‌روید و می‌توانید جایزه آن را دریافت یا مجدد سکه پرتاب کنید و اگر در هر مرحله سکه خط بیاید به سیاره زمین بر می گردید البته یک کوپن غیر اول برای یک دسته بندی خاص دریافت می کنید. با معرفی بازی به دوستان بانی مدی 1 شانس بیشتر و به دوستان غیر بانی مدی 3 شانس بیشتر دریافت می نمایید. برای ورود به بازی از طریق لینک خرید وارد شوید.