در باره این کد : اگر توالت فرنگی شما به هر دلیلی خراب شده، استاد کار تا ۵۰ هزار تومان تخفیف برای این سرویس در نظر گرفته. اگه دچار این مشکل شدید، این کد رو از دست ندید. خدمات شامل: رفع گرفتگی، لوله کشی فاضلاب، نشت یابی، تنظیم سیفون و… می باشد البتهمخصوص تهران و کرج هست.