شما با هر بار خرید کردن بالای 10 هزار تومان یک امیتاز ویژه وفاداری  باشگاه مشتریان به ارزش 200 تومان دریافت کنید . برای ورود به سایت فروشگاه هایپرباز برروی “خریدکنید” کلیک نمایید.