کد تخفیف بانی مد : برای دریافت جایزه کد تخفیف تا 100 درصدی از گردونه بانی شانس از طریق لینک خرید وارد شوید و برای شروع شماره موبایل خود را وارد و کد تایید را وارد نمایید. سپس با کلیک بر روی دکمه شروع بازی و انتخاب دسته مورد نظر تنها 3 بار فرصت امتحان شانس خود را دارید. جوایز شامل 6000 تا کد تخفیف خرید از بانی مد 100 درصدی + بانی کوین می باشد. و با دعوت از دوستان جدید 5 شانس و برای بانی مدی ها 2 شانس دیگر دریافت می کنید. مهلت استفاده از هر جایزه تا 3 روز بعد از دریافت می باشد. برای ورود به گردونه شانس از طریق لینک خرید وارد شوید.