کد تخفیف تپسی : کد تخفیف مخصوص سفر رایگان کاربر جدید تپسی را دریافت کنید. این کد در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز و.. با حداکثر 25 هزار تومان تخفیف فعال است.