کد تخفیف اقامت 24 : این کد برای رزرو در بازه‌ی زمانی 1 فروردین تا 13 فروردین 1401 قابل استفاده می‌باشد. حداقل مدت اقامت رزرو برای اعمال کد تخفیف 3 شب می‌باشد.فعال برای تمام کاربران.