کد تخفیف اقامت 24 : میخوای بری سفر دنبال رزرو اقامتگاه با قیمت مناسب هستی؟؟ با استفاده از کد تخفیف زیر می تونی به ازای حداقل 2 شب رزرو هتل، 80 هزار تومان تخفیف از اقامت 24 دریافت کنی.